رفع دغدغه‌های اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی وزارت ارتباطات در اولویت است