ادعای تکان دهنده سرمربی لیگ برتری در خصوص برنامه نود!