معاون وزیر نفت: اتمام طرح‌های ایران در میادین مشترک سرعت می‌گیرد