وزیر آموزش و پرورش با حضور در کمیسیون آموزش به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد