واژگونی خوپرو پیکان در جاده نطنز - اصفهان یک کشته برجا گذاشت