یک مسوول وزارت بهداشت: بودجه حذف مالاریا باید در برنامه دولت مشخص شود