یک مسوول وزارت جهادکشاورزی: تسهیلات ویژه به واحدهای شالیکوبی پرداخت می شود