تشکر قائم مقام وزیر کشور از پرداختن خبرگزاری مهر به حاشیه نشینی