فرمانده کل سپاه: خود دشمنان نیز می دانند که گزینه نظامی علیه ایران در مساله هسته ای، سخن مسخره ای است /