جهانی‌سازی کشت و کشتار/ضرورت نظریه‌سازی برای روابط اسلامی