مدیرعامل شرکت ملی نفت: تولید نفت میادین غرب کارون به 250 هزار بشکه می‌رسد