حادثه رانندگی در محور بوشهر-کنگان یک کشته برجا گذاشت