محمدیان هم به فينال رسيد/ وداع ناخواسته داداش پور با مسابقات