حکم شلاق برای ورزشکار معروف قطعی نیست/ آیا به این حکم اعتراض می‌شود؟