تولید پالایشگاه سیراف تا 2.5 سال آینده آغاز می شود