ابوترابی‌فرد: اقتدار ایران اسلامی قدرت‌های جهان را به میز مذاکره کشاند