معاون وزیر نفت: صادرات نفت 8 درصد بالاتر از برنامه مصوب مجلس بود