گودرزی: امیدوارم استقلال و پرسپولیس در مزایده بعدی به فروش برسند‌