آماده‌ایم تا واقعیت‌ها را در میدان رزم به رخ بکشیم