آخرین جزییات از توسعه میادین آزادگان، یادآوران، یاران و کیش