دیدار هیات مدیره خانه معدن ایران با رئیس هیات عامل ایمیدرو/ تکمیل اکتشافات جدید با مشارکت بخش خصوصی