جلسه هماهنگی دیدار تیم های استقلال و تراکتور سازی شبنه برگزار می شود