بهنام احسان‌پور فینالیست شد/ جنگ قهرمانی با حريف قزاق