معاون وزیر آموزش و پرورش: 40 درصد دانش آموزان کشور در هنرستان ها تحصیل می کنند