فعالان حوزه سلامت کوهدشت تجلیل شدند/ ساخت بیمارستان جدید