روایت تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه از ملاقات آیت الله وحید خراسانی با رهبر معظم انقلاب