رییس دانشگاه آزاد مشهد: رویکرد دولت تدبیر و امید سبب فضایی مناسب برای نشریات دانشجویی شده است