غربی‌ها بدون تهدید و عاقلانه پای میز مذاکره بنشینند