زمان طلایی نجات مبتلایان سکته‌های حاد قلبی ۱.۵ ساعت است