معرفی کانون فرهنگی معرفت مسجد امام جعفر صادق (ع) در شبکه ۲ سیما