ذخایر گاز متان در لایه های زغال سنگ شناسایی می شود