54 هزار امدادگر؛ آماده خدمت رسانی در پایگاه های امداد و نجات