دیدار رییس صداوسیما با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران