فیلم/ بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان