افراد قدکوتاه‌ بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی هستند