اجلاسیه بزرگ کنگره بزرگداشت شهدای استان سمنان برگزار شد