دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان تهران با آیت الله هاشمی شاهرودی