سرقت در مرکز پایتخت به روش هالیوودی/دزد اصلی به امریکا گریخت