برنامه های هفته ميراث فرهنگی در چهارمحال و بختیاری تشریح شد