صادرات نفت افزایش یافت/روزانه ٥٢ میلیون لیتر مازوت و گازوییل امسال باید صادر شود