برخی کشورها در روند مذاکرات ایران کارشکنی می‌کنند/گروه‌های تروریستی فاقد پایگاه مردمی اطلاعات غلط