ششمین دوره مسابقات قرآن و حدیث حوزه های علمیه در همدان آغاز شد