همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد برگزار می‌شود