فروزان: دیگر آن استوک‌ها را نمی‌پوشم!/رایگان نه، هواداران ما با بلیت آزادی را پر می‌کنند