برگزاری مسابقه کتابخوانی کنگره پیشمرگان کُرد در کردستان