نماینده مجلس: فعالیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همسو با ارزش های اسلامی است