نماینده ولی فقیه در استان مرکزی استاندار جدید را به حضور نپذیرفت