وزیر ورزش و جوانان: وضعیت سازمان ورزش فوتبال خوب نیست