مصرف 4.2 میلیارد دلار دارو در کشور/ حق انحصار برای اولین تولید کننده