اجرای طرح تحول هلال احمر بر مبنای آینده نگاری/افتتاح پایگاه امداد جاده ای ماکلوان فومن